SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ÄLVSBORG FF
Ramverk för kostnads- och ansvarsfördelning mellan lag och förening


Älvsborg FF är en ständigt växande förening och vi har idag drygt 800 aktiva medlemmar, plus många föräldrar och ledare som är engagerade. Föreningen har de senaste åren investerat mycket i verksamheten och då främst genom byggnationen av Hagenplan. Med fler och fler aktiva spelare och ledare dyker det med jämna mellanrum upp frågor kring kostnads- och ansvarsfördelningen mellan föreningar och de olika lagen. Och det finns många olika sanningar som cirkulerar. Därför har styrelsen för Älvsborg FF sammanställt följande Ramverk.

Cuper
Föreningen betalar för 1 cup under vårsäsongen och 1 cup under höstsäsongen. Dock till en maxkostnad på 2.000:- per säsong.
Föreningen betalar deltagande i Gothia Cup vid 1 tillfälle per åldersgrupp. Endast ordinarie anmälningsavgift inkluderas. Alltså inte anmälan som lag utanför Göteborg.
Allt övrigt deltagande i cuper och sammandrag betalas av lagkassan.
Vid de cuper som föreningen betalar ska först kontakt tas med föreningens kansli och meddela vilken cup och till vilken kostnad man planerar att delta. Om fakturan ska betalas direkt av föreningen måste detta varslas med minst 5 arbetsdagar. Annars betalas deltagandet av laget och föreningen för därefter över pengar till lagkassan. Alla utbetalningar görs bara mot uppvisande av faktura eller kvitto.

Träningsläger
Träningsläger finansieras av respektive lag.

Sponsring
Specifik sponsring för t.ex. deltagande i träningsläger eller cuper omfattas inte av föreningens administration. Eventuell specifik sponsring ska vara på föreningens konto innan betalning av fakturor länkade till aktiviteten kan ske.

Kläder
Föreningen erbjuder matchställ, som går vidare till nästa åldersgrupp efter höstsäsongens slut. Om ett lag väljer att trycka egen sponsring eller namn på matchställ bekostas hela matchstället av laget.

Domarkostnader
Domarkostnader för tävlingsmatcher betalas av föreningen. Kvitto med samtligt ifyllda uppgifter ska lämnas omgående till kansliet. För sent inlämnade kvitton som leder till förseningsavgift från förbundet betalas av respektive lag.

Träningsmatcher
Kostnader för planhyra och domare i samband med högst 3 träningsmatcher per säsong betalas av föreningen, från åldersgrupp 15 år.

Planhyra
Planhyra för 2 träningstillfällen per vecka betalas av föreningen upp till åldersgrupp 10 år, därefter ges möjlighet till max 3 träningstillfällen. Om laget väljer att boka extra tider utanför de tider som överenskommits på planfördelningsmöten betalas planhyran av laget. Föreningens egna planer, Hagenplan och 7-manna, ska prioriteras och fyllas i första hand.

Inomhushallar
Inomhushallar med kommunal eller jämförbar taxa betalas av föreningen under vintersäsongen för 1 träningstillfälle per vecka. Om laget väljer att boka ytterligare tider eller i andra hallar, betalas kostnaden av laget. Bokning av hallar som ska betalas av föreningen ska alltid bokas via kansliet.

Annan träning
Om laget väljer att genomföra annan typ av träning som kräver andra lokaler eller externa ledare, som t.ex. styrketräning betalas detta av laget.

Flyttade matcher
Att flytta en Seniormatch med mer än 10 dagars varsel kostar 300:-, om ändringen sker närmare matchdag är priset 600:-. För yngre åldrar är priset 200:-, respektive 400:-.
Föreningen betalar max 1 matchändring per säsong om det sker med mer än 10 dagars varsel. Alla övriga matchändringar betalas av laget.

Idrottsutrustning
Laget ska vårda den idrottsutrustning som föreningen ställer till lagets förfogande. Om komplettering behöver ske under säsongen ska kansliet kontaktas innan eventuellt inköp genomförs. I bifogad tabell finns angivit vad varje åldersgrupp erbjuds i form av idrottsmateriel.
Vill laget införskaffa annan materiel än det som erbjuds av föreningen som t.ex. bollar och målvaktshandskar betalas dessa av laget.
I dagsläget har föreningen en årlig kostnad för idrottsmateriel och kläder på mellan 400.000 – 500.000:-. Och mycket av det materiel som köps in för varje nytt år är ersättning för materiel som har försvunnit under året innan, främst är det bollar som försvinner.

Medlems- och planavgift
Föreningen fakturerar och hanterar medlems- och planavgift. Föreningen skickar också ut påminnelse på ej erlagd avgift. Det är lagets ansvar att se till att medlemsregistret är uppdaterat och att de som deltar på träningar och matcher rapporteras in i SportAdmin. Laget är ansvarigt att följa upp vilka som inte har betalat medlems- och planavgift, men som ändå deltar i tränings- och matchaktiviteter.
För spelare som deltar på träningen under vårsäsongen erläggs full avgift, ingen avgift återbetalas om man avslutar sitt medlemskap under året.
För spelare som påbörjar sin träning efter sommaruppehållet erläggs halv avgift.

Licenskostnad
Från och med det år en spelare fyller 15år måste spelaren ha en s.k. spelarlicens. Kostnaden för en spelarlicens är 400:-. Föreningen står för spelarlicens för de aktiva spelare där licenskravet finns. Om en spelare lånas ut till en annan klubb under säsongen ska klubben som lånar en spelare dels betala sin licens och kostnaden för att spelaren åter registreras hos ÄFF. Om en spelare väljer att sluta under året och sedan återkommer till föreningen betalar spelaren själv den nya registreringen.
Övrig information
På flikarna ovan hittar du övrig information.
 
VÅRA SPONSORER